Bikeable City

Trafikkollen - Om tävlingen

Vad är Trafikkollen?

”Trafikollen” är en delinnovation i ett större forsknings- och innovationsprojekt som heter Bikeable City. Inom delinnovationen ”Trafikkollen” har vi satt upp mätutrustning vid Skälbyskolan som mäter antal bilar, cyklister och gående som rör sig längs med Vårdkasevägen och Fornvägen. Insamlade data sammanställs och tillgängliggörs på en webbportal som är öppen för allmänheten. Insamlade data presenteras i form av en tävling mellan cykel- och bilresor där det färdsättet som ökat mest i förhållande till föregående vecka utses till vinnare. Syftet med ”Trafikkollen” är dels att få en bättre bild av trafikmängder vid skolan dels synliggöra trafiken på ett innovativt, sätt för att öka medvetenheten hos vårdnadshavare och barn om frågor och problematiken som rör resor till och från skolan. Vi vill testa om den här typen av interaktiva informationsinsatser har potential att påverka färdmedelsval och främja gång- och cykelresor till skolan. Gång- och cykelresor bidrar till både trygga miljöer runt skolorna och piggare, gladare och mer välmående barn och vuxna. Mätutrustningen installerades under maj-månad och mätningar kommer att pågå fram till vintern.

För att se data från mätningarna som hämtas från Telraam, följ dessa länkar; Vårdkasevägen och Fornvägen.

Hur fungerar tävlingen?

Tävlingen bygger på uppmätta bil- och cykelresor vid Fornvägen och Vårdkasevägen. Det färdmedel som haft den största procentuella ökningen av antal resor mellan fredag och torsdag vinner.

Varje vecka startas en ny tävlingen där resultat och vinnare (förhoppningsvis cykel) presenteras på fredag. Mätningar på helger redovisas inte och ingår ej i tävlingen. Varje kolumn visar antal uppmätta cykel-och bilresor per dag (fre-tors).

Symboler att känna till

(+) = Antalet har ökat procentuellt jämfört med samma dag förgående veckan
(-) = Antalet har minskat procentuellt jämfört med samma dag föregående vecka
= Bilar
= Cyklar

Vad är Bikeable City?

Inom initiativet Bikeable City är vi 17 olika organisationer som arbetar tillsammans för att skapa större möjligheter för att öka vardagsmotionen och förbättra hälsan. Detta genom att göra det tryggare och lättare att cykla och gå.

För mer information, se bikeablecity.se.